SISSI:s styrelse

Susanne
Susanne Hansen
Ordförande, webbansvarig
 
Immunbristenheten, I 56
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
08-123 813 75
susanne.hansen@regionstockholm.se
Yvonne Jostemyr
Vice ordförande

 

Barnregionvårdens dagvårdsavdelning
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Tel 08-123 825 53
yvonne.jostemyr@regionstockholm.se
Annica Boija
Sekreterare

 

Infektionskliniken
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
0480-845 32
annica.boija@regionkalmar.se
Anna Isaksson
Kassör
 
Barn- och ungdomsmedicinmottagningen Lund
SUS Lund
221 85 Lund
046-17 85 00
anna.isaksson@skane.se