SISSI:s riktlinjer

Immunglobulinbehandling och patientundervisning

Version 3 innehåller information om subkutan immunglobulinbehandling i form av SCIG, fSCIG och Rapid Push.

Ladda ner riklinjerna här (PDF)

Exempel på innehåll:

  • Teoretisk och praktisk information om patientundervisning inför hembehandling
  • Dosering/upptrappning av dos/infusionshastighet
  • Förteckning över pumpar och infusionshjälpmedel
  • Förteckning över tillgängligt informationsmaterial


Som SISSI-medlem kan du ta del av bilagorna (inloggning krävs)

Version 3 presenterades i september 2017. Nästa uppdatering sker våren 2019.

Se även Förskrivning infusionshjälpmedel där det beskrivs hur sjuksköterskor kan få rätt att förskriva hjälpmedel. (inlogg för medlemmar)
 

Beställ pappersversionen här

Endast för vårdpersonal