Uppgifter om SISSI

SISSI är en ideell förening som bildades 1994


Organisationsnummer:
893202-9146

Bankgironummer (gäller inte medlemsavgiften):
416-8787

Kontaktuppgift: 
sissi@sissi.nu

Styrelsen:
Se fliken SISSI - Styrelsen

Medlemsavgift:
150 kr per år

Verksamhetsår:
1 september ojämna år - 31 augusti ojämna år

Engelskt namn:
SISSI, Swedish Nurses Association for Primary Immunodeficiencies