Årsmöte 2021

Kallelse

Mötet hålls i samband med SISSI-konferensen 6-8 september 2023 i Båstad

Exakt tid och plats meddelas senare. Endast fysiskt närvaro, vi kommer ej att erbjuda medverkan via Teams elller liknande.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR:
(pdf-filer) Inloggning krävs

Årsmöteshandlingarna läggs in så snart de är färdiga (lösenord krävs)

MOTIONER
Motion ska ha inkommit skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Skickas till styrelsen.

NY- OCH OMVAL TILL STYRELSEN M M
Om du är intresserad av att inneha någon post under nästa verksamhetsår går det bra att kontakta valberedningen eller styrelsen.