Årsmöte 2021

Kallelse

Mötet hålls i samband med SISSI-konferensen 10-12 november 2019 i Båstad

 Exakt tid och plats meddelas senare

ÅRSMÖTESHANDLINGAR:
(pdf-filer) Inloggning krävs

Årsmöteshandlingarna läggs in så snart de är färdiga

  • Årsmöteshandlingar (läggs in på hemsidan så snart de är klara) (lösenord krävs)
  • Stadgar

MOTIONER
Motion ska ha inkommit skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Skickas till styrelsen.

NY- OCH OMVAL TILL STYRELSEN M M
Om du är intresserad av att inneha någon post under nästa verksamhetsår går det bra att kontakta valberedningen eller styrelsen.