Årsmöte 2017

Kallelse

Mötet hålls i samband med SISSI-konferensen september 2017 i Tylesand

 Exakt tid och plats meddelas senare

ÅRSMÖTESHANDLINGAR:
(pdf-filer) Inloggning krävs

Årsmöteshandlingarna läggs in så snart de är färdiga

MOTIONER
Motion ska ha inkommit skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Skickas till styrelsen.

NY- OCH OMVAL TILL STYRELSEN M M
Om du är intresserad av att inneha någon post under nästa verksamhetsår går det bra att kontakta valberedningen eller styrelsen.