Aktuellt i SISSI

2023

  • Läs mer om konferensen
  • Anmälan görs på SLIPI:s hemsida: slipi.nu
  • Om du deltar som styrelse och/eller föreläsare väljer du dessa alternativ vid anmälan
Läs hela inlägget »

Under 2023 införs ett nytt medlemssystem. Vi har tillsammans med andra föreningar som är anslutna till Svensk Sjuksköterskeförening fört medlemregistret till en central administration. Det samma gäller även för flera andra föreningar som som är knutna till SSF.
Detta innebär:

  • Fakturor skickas ut från Svensk Sjuksköterskeförening. Samtidig betalning sker till alla föreningar man är medlem i som är knutna till SSF.
  • Vi återgår till årlig betalning, 150 kr per år.
Läs hela inlägget »