Bli medlem i SISSI

SISSI välkomnar sjuksköterskor som arbetar med barn och vuxna med primära immunbrister som medlemmar.

Som medlem får du erbjudande om att delta i de nationella konferenser som SISSI håller vartannat år. Under dessa möten hålls
föreläsningar och diskussioner om immunförsvaret, primära immunbrister och behandling av dessa. Syftet är att sprida de senaste rönen - medicinska och omvårdnadsmässiga - och att sjuksköterskorna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter i arbetet med denna patientgrupp. Du får också tillgång till SISSI:s medlemsidor.

Anmälan

Klicka på länken nedan. Anmälan sker via Svensk Sjuksköterskeförening men du behöver inte vara medlem i SSF för att anmäla dig till SISSI.
Medlemsavgiften är 150 kr per år, fakturan kommer från Svensk sjuksköterskeförening.
Vi inför nu ett nytt medlemssystem vilket innebär att fakturan skickas ut från Svensk Sjuksköterskeförening. Du behöver dock inte vara medlem i SSF för att bli medlem i SISSI.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

Länk till anmälan