SISSI:s Riktlinjer är klara!

SISSI:s Riktlinjer för immunglobulinbehandling har genomgått en omfattande och välbehövlig uppdatering och komplettering. Arbetet har skett i samarbete med Shire. Arbetsgruppen har bestått av de sjuksköterskor som ingår i Shires Advisory Board.

Här hittar du riktlinjerna