Välkommen till SISSI.nu! 

SISSI riktar sig i första hand till sjuksköterskor som arbetar med patienter med primära immunbristsjukdomar.

SISSIs riktlinjer

SISSI:s mål

Övergripande mål är att höja kompetensen avseende vård av patienter med primära immunbristsjukdomar genom att tillgodose sjuksköterskornas behov av att hålla sig à jour med utvecklingen inom området

Föreningen verkar genom att:

  • Fungera som forum för utbyte av kunskap och praktisk erfarenhet om vård och behandling av patienter med primär immunbrist. 
  • Sprida information till andra sjuksköterskor om immunbristsjukdomar.
  • Stimulera medlemmar till att inhämta nya kunskaper inom området.
  • Stödja varandra i den professionella yrkesrollen.