SISSI:s riktlinjer

Immunglobulinbehandling och patientundervisning

Version 3 innehåller information om subkutan immunglobulinbehandling i form av SCIG, fSCIG och Rapid Push.

Ladda ner riklinjerna här (PDF)

Exempel på innehåll:

  • Teoretisk och praktisk information om patientundervisning inför hembehandling
  • Dosering/upptrappning av dos/infusionshastighet
  • Förteckning över pumpar och infusionshjälpmedel
  • Förteckning över tillgängligt informationsmaterial


Som SISSI-medlem kan du ta del av bilagorna (inloggning krävs)


Version 3 presenterades i september 2017. Nästa uppdatering sker våren 2019.

Se även Förskrivning infusionshjälpmedel där det beskrivs hur sjuksköterskor kan få rätt att förskriva hjälpmedel. (inlogg för medlemmar)